Từ ngày 01/01/2018, Đệm Xinh (demxinh.vn) chính thức được công nhận là đại lý phân phối của Hanvico. Đệm Xinh sẽ chịu trách nhiệm kinh doanh, phân phối và vận chuyển các sản phẩm chính hãng Hanvico tới người tiêu dùng Việt Nam

Chứng nhận đại lý hanvico

Chứng nhận đối tác của Đệm Xinh